Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

10 lutego 2020

III zjazd szkolenia Lider Środowiska Młodzieży

W dniach 6-8 lutego młodzież z diecezji pelplińskiej, toruńskiej i katowickiej zakończyła swój cykl szkoleń liderów środowiska młodzieży. Podczas ostatniego zjazdu młodzi uczyli się jak budować zespół, jaki powinien być lider, a także organizacji działania. Dodatkowo każdy z uczestników omawiał wybrane przez siebie zagadnienie związane z ekologią oraz ochroną środowiska. Dowiedzieli się między innymi dlaczego tak ciężko wprowadzać nam zmianyczy można przywrócić populację gatunków, które wyginęły, a także jaki jest wpływ pożarów w Australii na nasze środowisko. Po wystąpieniach podzielili się wrażeniami oraz uwagami, dzięki czemu udało im się wyciągnąć wnioski, co warto poprawić w przyszłości. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat, potwierdzający ukończenie szkolenia.

Podczas tego zjazdu młodym towarzyszył ks. Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który ubogacił ich wygłoszonym słowem oraz zmotywował do dalszego działania.

Ważnym gościem był również Biskup Diecezji Toruńskiej Wiesław Śmigiel. Ksiądz Biskup podsumowując pracę w grupach powiedział: My jako chrześcijanie powinniśmy budować mosty, a nie mury; powinniśmy budować relacje z drugim człowiekiem, a nie się na nie zamykać. 

Szczególne podziękowania należą się prowadzącym szkolenie: Natalia Kuchta, Kamila Ciupińska, Aleksandra Samula, Dominika Ogórka i Wioleta Pietraszko - dzięki wam środowisko KSM-U pozyskało nowych liderów środowiska młodzieży.

Mimo że szkolenie dobiegło końca, młodzi z uśmiechami na ustach i gotowością do działania wrócili do swoich domów, aby kształtować środowiska, w których żyją. To nie jest koniec, to dopiero początek!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl