Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Cel działania: zapewnianie członkom sekcji rozwoju ich warsztatu medialnego oraz umiejętności skutecznego funkcjonowania w mediach. Sekcja ma stanowić zaplecze medialne Stowarzyszenia w diecezji, odpowiedzialne m.in. prowadzenie mediów diecezjalnych.

Kontakt: Nikola Pelc (tel. 728 208 090)

Diecezjalna Sekcja Medialna

Sekcje diecezjalne

Zgodnie z §16 Regulaminu Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła, Zarząd może,
w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed Zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej