Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

05 września 2020

Nowy rok formacyjny - czas start!

Dzisiaj odbył się dzień skupienia ksmowiczów z diecezji toruńskiej. Rozpoczęliśmy krótką integracją, aby się lepiej poznać. Po wspólnej modlitwie i Eucharystii przyszedł czas na słowo od naszego prezesa - plan na najbliższy czas, formacja w diecezji w nowym roku, a także wydarzenia ogólnopolskie, w które będziemy się włączać, jak 30 lecie reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Swoje słowo skierował do nas również ksiądz asystent diecezjalny - ksiądz Łukasz Meszyński, który już w homilii podkreślił, że gdy chcemy czynić dobro, iść z Chsrystusem, napotkamy na swojej drodze trudności i przeszkody. Jednak z odwagą powinniśmy odpowiadać gotów, aby szerzyć Królestwo Boże. Spotkanie zakończyliśmy wspólnymi nieszporami. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl