Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

31 lipca 2020

Od Boga nie ma wakacji

W dniach 29-30 lipca młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji toruńskiej wraz z ks. Łukaszem Meszyńskim, Asystentem Diecezjalnym, miała przyjemność prowadzić katechezy online w ramach zdalnego nauczania przez Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

 

Motywem przewodnim lekcji były VI Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce w 1991 roku w Częstochowie. Rozważaliśmy treść przemówień i orędzia papieża Jana Pawła II oraz zastanawialiśmy się nad tym, jakie przesłanie niesie dla ludzi młodych hasło ówczesnych ŚDM Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8, 15). Nie zabrakło również czasu, by powiedzieć o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz o tym, jak przez aktywne uczestnictwo we wspólnocie ludzi wierzących możemy odnajdywać i realizować nasze powołanie do bycia świętym, do bycia dzieckiem Bożym.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl