Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

724 610 491 (prezes Alicja Langowska)

asystent: ks. Tomasz Gutowski

ul. Wyspiańskiego 1, 86-300 Grudziądz

Opis naszego oddziału

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Strzemięcin to wspólnota działająca w parafii św. Maksymiliana Kolbe
w Grudziądzu na Strzemięcinie. Przedział wiekowy członków grupy jest zróżnicowany. Nasze spotkania formacyj­ne odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.00 i przybierają różnorakie formy – od dyskusji, rozważań Słowa Bożego po liczne wyjazdy integracyjne służące bliższemu poznaniu siebie nawzajem i przede wszystkim wielbieniu Pana Boga za jego cenne dary. Istniejemy
po to, by młodzi ludzie mieli świadomość, że wspól­ne działanie prowadzi do najpiękniejszych rezultatów
i wspomnień, bo to, co stworzone, wspólnymi siłami jest najtrwalsze. Prezesem KSM jest Alicja Langowska,
a asystentem kościelnym– ks. Tomasz Gutowski.


Oddział przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądzu

Oddział przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Grudziądzu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl