Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

19 grudnia 2018

Tożsamość wczoraj - była, dziś – może jest, jutro czy będzie?

Dnia 18 grudnia w Centrum Dialogu w Toruniu odbyła się debata Tożsamość wczoraj - była, dziś – może jest, jutro czy będzie? zorganizowana w ramach projektu Tożsamość jutra, który był realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w całej Polsce. Głównym celem projektu jest propagowanie patriotyzmu, kształtowanie postaw i wzorców oraz zachowań pro obywatelskich, wzmocnienie poczucia wspólnoty narodu oraz świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o otwartą dyskusję i autentyczne wydarzenia oraz przykłady z życia. W roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy mówić o tożsamości narodowej w konkretnym kontekście miejsca, sytuacji i grupy osób. Debatę poprzedził pokaz filmu Tożsamość 1918-2018 opowiadający historię Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży od momentu powstania organizacji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, aż do jego reaktywacji po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Film w sposób szczególny akcentuje losy KSM-owiczów inwigilowanych w latach 50. przez Urząd Bezpieczeństwa. Po projekcji uczestnicy debaty dyskutowali nad zagadnieniem tożsamości narodowej w kontekście naszego ogromnego dziedzictwa narodowego oraz sposobów myślenia o tożsamości w kontekście przyszłości.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl